Stories of Change


Kilay lang yan

 June 26, 2018    

Isinulat ni Jocelyn C. Liones

 

Jocelyn Lionesis a PWD volunteer monitor for the project “Improving School Accessibility for PWDs using CheckMySchool Participatory Monitoring”. Supported by The Asia Foundation and the Australian Government’s Department of Foreign Affairs and Trade, this project aims to influence policies on accessibility of public schools for PWDs.

 

 

Picture1 Walang pag-aalinlangang inilalahad ng CheckMySchool volunteer monitor na si Jocelyn Liones (kaliwa) sa mga ahensya ang mga problema sa paaralan.

 

NAIC, Cavite–– Ako si Jocelyn C. Liones, pangulo ng Persons-with-Disability (PWDs) ng Cavite City at volunteer monitor ng CheckMySchool (CMS). Nais ko pong ibahagi ang aking karanasan sa pag-feedback ng mga issue sa mga paaralan na aking na-obserbahan at na-monitor.

 

Kasama sa proseso ng CMS monitoring na pumunta sa kinauukulan upang ipaalam ang sitwasyon ng mga mag-aaral na kapwa ko may kapansanan. Pinuntahan ko ang mga ahensya tulad ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Public Works and Highway (DPWH), at City Engineering Office.

 

Aaminin ko po na ako ay may kahinaang-loob na humarap sa mga taong may katungkulan sa gobyerno o kahit kaninong kagalang-galang na tao. Nauunahan ako ng nerbyos at takot. Nasa isipan ko na baka hindi po ako pansinin, na baka balewalain lang ako sa kanilang opisina.

 

Ngunit nilakasan ko ang aking loob. Una kong pinuntahan ay ang opisina ng DSWD. Naiparating ko po ang aking pakay nang walang pagdadalawang-isip dahil sa mga mukhang nakangiti na sumalubong saakin. Maging sa DPWH ay magaan ko ring nakausap. Walang takot kong naiparating sakanila ang aking pakay. Big factor din na pamilyar na ako sakanila dahil nakakasama ko na sila sa ibang meeting.

 

Ibang usapan nang pumunta ako sa City Engineering Office. Hindi ko maipaliwanag ang aking pakiramdam. Nagtagal pa ako sa labas ng opisina, dahil gusto ko munang makakuha ng background sa taong kakausapin ko sa loob. Swerte pa rin dahil may isang lumabas mula sa opisina ni Engineer. Naglakas-loob akong alamin kung ano ang pangalan ng City Engineer sa loob. Binigay naman ng taong kinausap ko.

 

Pagpasok ko sa loob ng opisina, napansin ko na magkasalubong ang kilay ng aking pakay kausapin. Natakot ako. Sa isip ko, nasabi ko na “Oh my God!” at muntik na akong umatras. Pero sinabi ko sa aking sarili, “Kilay lang yan. Kaya ko ‘to!” Naalala ko ang aming role play sa training. Naituro na sa amin kung paano humarap sa ganitong sitwasyon.

 

Nagsimula akong magpakilala. Inilabas ko ang mga hawak kong supporting documents, na isa akong volunteer monitor at miyembro rin ng isang organisasyon ng mga may kapansanan sa probinsya.

 

Unti-unti namang umaliwalas ang kanyang mukha at kinausap ako. Inalam niya ang mga issue na aking nakita. Hiningi niya ang mga pangalan ng schools. Ang sabi nya, “Hindi ganun kadali gawin, pero aware naman ako sa BP 344. Hayaan mo at iwo-work out namin ang mga issues na iyan.”

 

Dahil sa karanasang ito sa CheckMySchool, na-overcome ko ang aking ugali na madaling ma-intimidate at madaling sumuko. Nagulat din ang mismong asawa ko na nakaya kong makipag-usap sa hindi kakilala na may katungkulan. Nakaya ko na mapapayag siya na kilalanin ang mga isyung nilatag ko. Dahil doon, masasabi kong isa ito sa mga kakaibang “changes in my life” bilang isang PWD.

 

 

It’s just an eyebrow
Translation by Darlene Motil

 

I am Jocelyn C. Liones, president of Persons-with-Disability (PWDs) in Cavite City and a volunteer monitor of CheckMySchool (CMS). I would like to share my experience feedbacking the issues I observed and personally monitored in our public schools.

 

Part of the CMS monitoring process is to visit the mandated government agencies to inform them of the problems being experienced by students with disabilities. So far, I have visited the Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Public Works and Highway (DPWH), and the City Engineering Office.

 

Before, I was too timid to talk to government officials or any person in authority. I easily get intimated. I had feared that they might dismiss my presence in their office.

 

But I mustered all the courage that I had and went to DSWD office. Their smiling faces encouraged me to talk about the purpose of my visit without any hesitation. I had the same experience at DPWH. My familiarity to some of the people in these offices helped me as well.

 

However, visiting the City Engineering Office was a different story. I can’t find words to express how I felt. I asked people who were coming in and out of the office for the engineer’s name and background.

 

The furrowed brows of the engineer as I entered her office frightened me. “Oh, my God,” I said to myself. I was about to wimped out of the room when I remembered our role-playing activity during the training. We were taught on how to handle such situations. “It’s just an eyebrow. I can do this!” I said to myself.

 

I started to introduce myself as a volunteer monitor (of CMS) and a member of a PWD organization in our province. I showed her the supporting documents I brought with me.

 

Her face started to brighten up. She interviewed me more on the issues I discovered and asked for the names of the schools. “This is not an easy job but I am aware of BP 344. Don’t worry, we will work to solve these issues,” was the engineer’s response.

 

Being a volunteer monitor of CMS helped me overcome the tendency to be discouraged and intimidated easily. Even my husband was surprised when he learned that I was able to talk to an unacquainted government official. I was able to brought to her attention the issues in our schools. I could say that this is one of the extraordinary changes in my life as a PWD.

 

 


If there’s any issue, problem or anything that you think needs improvement in your school, let us know if CMS can help. Go to  http://www.checkmyschool.org/cms-can-help/.

Facebook Twitter Google+ 0
 
 
Checkmyschool