Stories of Change


Maayos na daanan ng may kapansanan, tulong sa kanilang kinabukasan

 November 16, 2018    

Isinulat ni Raji M. Nicol
 
Raji M. Nicol is a CheckMySchool coordinator in Cavite. He is also the City Federation President of Persons with Disability (PWD) in Trece Martires City. He monitors schools with fellow volunteer Florian de Borja. The latter also serves as the president of Association of Persons with Disability in the municipality of Indang, Cavite. Raji’s story is written in Filipino. An English translation follows.

 
45757842_1951085808278741_9085708933334564864_nMasayang tinanggap ni Prudencio M. Animas (kanan), punong-guro ng Gov. Ferrer Memorial National High School – Main Campus, ang mga CMS monitor volunteers na sina Raji Nicol (gitna) at Florian de Borja (kaliwa).
 
GENERAL TRIAS, CAVITE–– Abril, ngayong taon, nang mag-umpisa ang CheckMySchool sa area ng Cavite. Kasama ang kapwa ko volunteer na si Florian de Borja, napuntahan ko ang paaralan ng Gov. Ferrer Memorial National High School (GFMNHS) – Main Campus sa General Trias. Ang una naming nadatnan ay ang kawalan ng ramp handrails at mga signages. Mas lalo kaming nabahala nang aming malaman na mayroon silang mag-aaral na wheelchair user. Ang mga ito ay patunay na ang isang paaralan ay hindi sumusunod sa Batas Blg. 344 (BP 344).
 
Ang BP 344 ay 35-taon nang batas at nakakalungkot na hanggang ngayon, hindi ito nasusunod sa mga pampublikong lugar, lalo na sa mga eskwelahan.
 
Bigo kaming makausap ang punong-guro ng GFMNHS na si Mr. Prudencio M. Animas ng araw na iyon dahil sya ay nasa seminar. Sa ikalawang pagkakataon ng aming pagbisita ay naihayag na namin sa kanya ang mga isyu. Pinuntahan ko ang kanyang opisina na nasa ikalawang palapag ng gusali upang ipakita sa kanya na seryoso ang aking sadya.
 
Nang makita ng punong-guro ang aking kalagayan, nag-alala sya para sa akin. “Naku, Sir, bakit kayo pa ang umakyat? Dapat ay pinatawag niyo nalang po ako. Nakakahiya tuloy sa inyo,” sabi nya.
 
“Okay lang, Sir. Ang mahalaga makausap ko kayo dahil nais kong i-report sa inyo ang aking natuklasan habang nagmo-monitor kami,” sagot ko.
 
 
46007043_1438484179617385_6866715462835634176_nIpinahayag ni Raji Nicol (kaliwa) sa punong-guro ang mga issues na kanyang nakalap sa loob ng paaralan.
 
Napag-usapan namin ang paglalagay ng handrail, signages at PWD logo sa mga rampa. Ipinakiusap ko rin kung pwedeng mailipat sa ground floor ang silid-aralan ng klase na may mag-aaral na PWD. Very responsive ang punong-guro at nagpapasalamat ako dahil tinanggap nya ang aking mga report.
 
“Bigyan niyo ako ng two months para mailagay ang mga iyan,” sabi ng punong-guro. “Ang remedy sa isyu ng room ng PWD student ay ipapalipat ko agad sa baba kapag nagkaroon kami ng enrolees na PWD, yan ay aking pangako sa inyo,” dagdag pa nya.
 
Nang matapos ang aming pag-uusap, ako ay nagpaalam sa kanya na may dalang pag-asa na maisasakatuparan ang kanyang mga sinabi.
 
Itinalaga ko si Florian de Borja, isang CMS monitor volunteer, na syang mag follow-up sa GFMNHS (Main). Laking tuwa ko nang ibalita nya sa akin na nakapagpalagay na ng signages at logo, ngunit hindi pa ang handrails. Masigasig na ipinagpatuloy ni Florian ang pag follow-up upang hindi makalimutan ng paaralan ang isyu.
 
 
45167697_1896654813976633_5011879642160693248_oKumpleto na sa handrail at PWD logo ang rampa na ito sa loob ng GFMNHS – Main Campus.
 
Ika-25 na Oktubre, ngayon taon, nang bumalik kami sa GFMNHS. Excited akong bumababa mula sa sasakyan dahil nakita ko agad ang ramp handrails at may PWD logo na rin sa bandang drop curve.
 
Agad kaming nagpasalamat sa punong-guro sa pagtugon sa aming report. “Dapat naman talaga meron niyan kaso pagdating ko dito ay walang nakalagay, kaya nagpapasalamat ako sa inyo sa CheckMySchool dahil nalaman namin na kailangan ang mga ganyan. Nakakatulong kayo sa pagpapabuti ng aming eskwelahan,” ang tugon naman ng punong-guro.
 
Ang budget, na may halagang PhP20,000.00, na ginamit sa pagresolba ng isyu ay mula sa kanilang MOOE.
 
Totoong kapaki-pakinabang para sa ang mga kapatid naming may kapansanan na nag-aaral ang mga ganitong pagbabago sa loob ng paaralan. Isang malaking kaginhawaan para sa kanila at sa kanilang mga magulang na magkaroon ng ganitong pasilidad sa paaralan. Ito ay patunay lamang na binibigyan ng halaga ang mga PWDs at pagkakapantay-pantay ng bawat estudyante.
 
Patuloy namin imo-monitor ang mga paaralan upang masiguro na ang daanan ng aming mga kabataan na PWD tungo sa magandang kinabukasan ay walang harang o hadlang.
 
 
Accessibility in schools, a boost to PWD’s bright future
Translated by Dal Motil
 
CheckMySchool started its operations in Cavite in April 2018. Together with my fellow volunteer monitor Florian de Borja, we visited Gov. Ferrer Memorial National High School (GFMNHS) – Main Campus in General Trias. We noticed the lack of ramp handrails and signages for the storied buildings. We got more concerned when we learned that the school has a student in wheelchair.
 
It’s very unfortunate that despite BP 344 being a 35-year old law, it is not properly enforced in public establishments, especially in schools.
 
We were not able to talk to the school principal, Mr. Prudencio M. Animas, that day because he was attending a seminar. On our next visit, we finally got the chance to discuss with him the issues we found in his school. I headed straight to his office to show him that this was a serious matter for me.
 
“You didn’t need to come up here, Sir. You could have asked for me to go downstairs,” Principal Animas concerningly said when he saw my condition. “It’s okay, Sir. It’s more important that I can discuss with you the issues we found in your school,” I replied.
 
In the course of our conversation, we agreed to install handrails and put PWD logo on the ramp. I also asked if it’s possible for classes with PWD student to be transferred in the ground floor.
 
“Give me two months to comply with the handrails and logo. I will also ensure that classes with PWD students will be transferred to a more accessible classroom,” Principal Animas promised.
 
I left the principal’s office filled with hope that he will fulfill his commitment. I assigned volunteer monitor Florian de Borja to follow up the issue in GFMNHS. It gave me great joy when he informed me that the ramp has already a logo on it. However, the handrails were not installed yet. Florian diligently monitored the school to ensure that the issue will not be forgotten.
 
On October 25, 2018, we came back to GFMHNS. My excitement grew as I alight from the jeepney because I could see the ramp with finished handrails and PWD logo on the drop curve.
 
We immediately thanked Principal Animas for responding to the reported issue. “There really should be a facility like this in our school. I am thankful for the volunteer monitors of CheckMySchool for helping us see this need. You help us improve our school,” Principal Animas said.
 
The budget used to resolve the issue, which amounted to PhP20,000.00, came from the school’s MOOE.
 
School improvements like this is beneficial to students with disability. It is a relief to their parents as well. This only proves that the school works towards the inclusion of PWDs and promotes equality on its students.
 
We will continue monitoring schools to create a barrier-free path for students with disability–– a path that could lead them to a brighter future.

 

 

 


If there’s any issue, problem or anything that you think needs improvement in your school, let us know if CMS can help. Go to http://www.checkmyschool.org/cms-can-help/.

Facebook Twitter Google+ 0
 
 
Checkmyschool